Centrum serwisowe "Copystart"

 Nasze centrum serwisowe rozpoczęło działalnoć w 2004 roku. W tym czasie nasi pracownicy zgromadzili bogate dowiadczenie zwizane z napraw urzdzeń Canon i Hewlett Packard i stali się prawdziwymi profesjonalistami. Wszyscy nasi specjalici posiadaj status dyplomowanych inżynierów.

   Nasza firma oferuje szeroki zakres profesjonalnych us?ug w konserwacji i naprawy drukarek, ploter?w, kopiarek, skaner?w. W tej dziedzinie pracujemy od wielu lat, co wiadczy o poziomie naszego zespo?u zawodowego.


   Jakoci produkcji, wkłady czarne i białe kartridże do drukarek laserowych kolor i kopiarek. Wymiana na regenerowane wkłady spędził gwarancj jakoci druku. I zauważyłem, że życie drukarki lub kopiarki, zależy od jakoci wypełnienia. Używamy wysokiej jakoci materiały od różnych producentów.   Jeli maj Państwo problemy z urzdzeniami biurowymi, lepiej nie naprawiać ich samemu, to może pogorszyć sytuację. Skontaktuj Cie się z nami, a my przywrócić wydajnoć sprzętu. Naprawę sprzętu biurowego pozostawcie specjalistów.

  Napełniać kartridży laserowych wytwarzane przez naszych rzemielników tylko na podstawie serwisu. Inżynierowie produkować dolewek kasety na oryginalnej technologii, która zapewnia jakoć wydruku.

  Wielokrotnie wina istot pod warunkiem jasne dopiero po kwalifikowan diagnostyki kopiarki. Jak dobrze wiecie, postawić diagnozę przez telefon - nie do przyjęcia. Tylko w cigu pierwszego menedżera komunikacji może powiadamiać użytkownika o orientacyjn cenę "Ot. Doe" na naprawę kopiarki, drukarki lub urzdzenia MFP. W przyszłoci, po rozpoznaniu, poinformujemy Państwa o kosztach napraw. Bez Twojej zgody nie prac remontowych zostan podjęte.


  Od stycznia 2012 nasz serwis skutecznie rozwizuje wszystkie problemy z produktami nowej linii urzdzeń do przetwarzania obrazu firmy Canon. Wiele problemów, nie s podatne na szybkie naprawy, ale dzięki wytrwałoci naszych inżynierów, rozpoczęła firma zawsze po drodze.


  Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nasz nowy dział zwizany z materiałami eksploatacyjnymi do drukarek atramentowych. Dawno minęły czasy, gdy w użytku były tylko (zwizany z materiałami)oryginalne wkłady do drukarek atramentowych oraz sprzętu biurowego. Obecnie mamy w naszej ofercie wiele różnorodnych materiałów uzupełniajcych., jeli zatrzymać co najmniej jedn jednostkę urzędu ze względu na koszty, możemy podnieć tanie kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych.  


  Z pomoc portów internetowych i katalogów poddawane s ocenie usługi serwisowe. W zwizku z tym otrzymalimy od firmy "Canon Ukraina" i portalu "centrum serwisowe" tytuł jednego z lepszych centrów serwisu kopiarek Canon redniego i wyższego segmentu w Kijowie. To zobowizuje nas utrzymywać kontakty z klientami na najwyższym poziomie.  Obecnie na rynku działa wielu producentów takich urzdzeń, jest również ogromny wybór różnych kserokopiarek. Specjalnie dla nich stworzona została klasyfikacja, pozwalajca na rozróżnienie sprzętu, ze względu na parametry techniczne. Na przykład, rozmiar, zasady skanowania, liczbę kopii wytwarzanych na dzień i tak dalej. Dlatego przed zakupem takiego sprzętu, należy dobrze sprawdzić jego parametry.

Î ńĺđâčńĺ Canon | Đĺěîíň ęîďčđîâŕëüíűő ŕďďŕđŕňîâ | Đĺěîíň ďëîňňĺđîâ | Đĺěîíň ĚÔÓ | Î íŕń

© 2009 "ĘîďčŃňŕđň - ńĺđâčń îáńëóćčâŕíč˙ îôčńíűő ěŕřčí "
ßíäĺęń.Ěĺňđčęŕ